Szybka wycena tel. 501 175 273
Szybka wycena
tel. 501 175 273

cennik

cennik

TŁUMACZENIA OD 30,00 ZŁ ZA STRONĘ

Ceny orientacyjne, nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego. Obowiązuje wycena wysłana w odpowiedzi na zapytanie dotyczące konkretnego zlecenia. Wycena tekstu według statystyki wyrazów tekstu źródłowego.

Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT 23%.

TŁUMACZENIA USTNE
  • Cena już od 100,00 zł. za godzinę obecności tłumacza.
  • Tłumaczenia przez telefon od 30,00 zł.
  • Przy zapytaniu ofertowym prosimy o podanie miejsca, czasu i tematyki wykonywania tłumaczenia.
  • W ramach tłumaczeń ustnych wykonujemy tłumaczenia zwykłe i przysięgłe.
  • Pracujemy tylko z doświadczonymi, sprawdzonymi tłumaczami.
 
POLSKI > ANGIELSKI
Tłumaczenie

Jednostka

Cena

Teksty zwykłe i specjalistyczne(z weryfikacją i edycją) ? bez pieczątki tłumacza przysięgłego

1600 znaków ze spacjami

od 35,00 zł

Tłumaczenie przysięgłe ? inne niż wymienione poniżej

1125 znaków ze spacjami (jednostka ustawowa)

od 45,00 zł

Odpis skrócony aktu urodzenia

cały dokument

60,00 zł

Odpis zupełny aktu urodzenia

cały dokument

od 85,00 zł

Odpis skrócony aktu małżeństwa

cały dokument

60,00 zł

Odpis zupełny aktu małżeństwa

cały dokument

od 85,00 zł

Decyzja o wpisaniu zagranicznego aktu urodzenia do akt USC

cały dokument

110,00

Dyplom ukończenia studiów (bez suplementu)

cały dokument

60,00 zł

Świadectwo ukończenia liceum / Matura na starym wzorze

cały dokument

180,00 zł

Świadectwo dojrzałości od 2005 r.

cały dokument

60,00 zł

Świadectwo ukończenia klasy szkoły podstawowej

cały dokument

od 85,00 zł

Świadectwo ukończenia klasy gimnazjum

cały dokument

od 85,00 zł

Dyplom lekarza

cały dokument

od 60,00 zł

PIT-36

cały dokument

do uzgodnienia

PIT-37

cały dokument

do uzgodnienia

PIT/O

cały dokument

do uzgodnienia

VAT?5UE

cały dokument

do uzgodnienia

Zaświadczenie płatnika VAT

cały dokument

50,00 zł

Zaświadczenie o numerze REGON

cały dokument

70,00 zł

KRS ? Zaświadczenie o dokonaniu wpisu

cały dokument

65,00 zł

PUP ? zaświadczenie dla osoby bezrobotnej

cały dokument

45,00 zł

Dowód rejestracyjny / Permiso de circulación ? wzór europejski

cały dokument

50,00 zł

Akt chrztu

cały dokument

50,00 zł

Zaświadczenie o niekaralności

cały dokument

70,00 zł

Apostille

cały dokument

45,00 zł

POLSKI > NIEMIECKI
Tłumaczenie

Jednostka

Cena

Teksty zwykłe i specjalistyczne (z weryfikacją i edycją) ? bez pieczątki tłumacza przysięgłego

1600 znaków ze spacjami

od 35,00 zł

Tłumaczenie przysięgłe ? inne niż wymienione poniżej

1125 znaków ze spacjami (jednostka ustawowa)

od 45,00 zł

Odpis skrócony aktu urodzenia

cały dokument

50,00

Odpis zupełny aktu urodzenia

cały dokument

90,00

Odpis skrócony aktu małżeństwa

cały dokument

90,00

Odpis zupełny aktu małżeństwa

cały dokument

125,00

Decyzja o wpisaniu zagranicznego aktu urodzenia do akt USC

cały dokument

do uzgodnienia

Dyplom ukończenia studiów (bez suplementu)

cały dokument

90,00

Świadectwo ukończenia liceum / Matura na starym wzorze

cały dokument

160,00

Świadectwo dojrzałości od 2005 r.

cały dokument

50,00

Świadectwo ukończenia klasy szkoły podstawowej

cały dokument

90,00

Świadectwo ukończenia klasy gimnazjum

cały dokument

90,00

Dyplom lekarza

cały dokument

50,00

PIT-40

cały dokument

300,00

PIT-37

cały dokument

600,00

PIT/O

cały dokument

do uzgodnienia

VAT?5UE

cały dokument

do uzgodnienia

Zaświadczenie płatnika VAT

cały dokument

50,00

Zaświadczenie o numerze REGON

cały dokument

90,00

KRS ? Zaświadczenie o dokonaniu wpisu

cały dokument

od 400 zł.

PUP ? zaświadczenie dla osoby bezrobotnej

cały dokument

50,00

Dowód rejestracyjny / Permiso de circulación ? wzór europejski

cały dokument

do uzgodnienia

Akt chrztu

cały dokument

do uzgodnienia

Zaświadczenie o niekaralności

cały dokument

do uzgodnienia

Apostille

cały dokument

do uzgodnienia

POLSKI > FRANCUSKI
Tłumaczenie

Jednostka

Cena

Teksty zwykłe i specjalistyczne (z weryfikacją i edycją) ? bez pieczątki tłumacza przysięgłego

1600 znaków ze spacjami

od 35,00 zł

Tłumaczenie przysięgłe ? inne niż wymienione poniżej

1125 znaków ze spacjami (jednostka ustawowa)

od 45,00 zł

Odpis skrócony aktu urodzenia

cały dokument

do uzgodnienia

Odpis zupełny aktu urodzenia

cały dokument

do uzgodnienia

Odpis skrócony aktu małżeństwa

cały dokument

do uzgodnienia

Odpis zupełny aktu małżeństwa

cały dokument

do uzgodnienia

Decyzja o wpisaniu zagranicznego aktu urodzenia do akt USC

cały dokument

do uzgodnienia

Dyplom ukończenia studiów (bez suplementu)

cały dokument

do uzgodnienia

Świadectwo ukończenia liceum / Matura na starym wzorze

cały dokument

do uzgodnienia

Świadectwo dojrzałości od 2005 r.

cały dokument

do uzgodnienia

Świadectwo ukończenia klasy szkoły podstawowej

cały dokument

do uzgodnienia

Świadectwo ukończenia klasy gimnazjum

cały dokument

do uzgodnienia

Dyplom lekarza

cały dokument

do uzgodnienia

PIT-36

cały dokument

do uzgodnienia

PIT-37

cały dokument

do uzgodnienia

PIT/O

cały dokument

do uzgodnienia

VAT?5UE

cały dokument

do uzgodnienia

Zaświadczenie płatnika VAT

cały dokument

do uzgodnienia

Zaświadczenie o numerze REGON

cały dokument

do uzgodnienia

KRS ? Zaświadczenie o dokonaniu wpisu

cały dokument

do uzgodnienia

PUP ? zaświadczenie dla osoby bezrobotnej

cały dokument

do uzgodnienia

Dowód rejestracyjny / Permiso de circulación ? wzór europejski

cały dokument

do uzgodnienia

Akt chrztu

cały dokument

do uzgodnienia

Zaświadczenie o niekaralności

cały dokument

do uzgodnienia

Apostille

cały dokument

do uzgodnienia

POLSKI > HISZPAŃSKI
50,41 zł
Tłumaczenie

Jednostka

Cena

Teksty zwykłe i specjalistyczne (z weryfikacją i edycją) ? bez pieczątki tłumacza przysięgłego

1600 znaków ze spacjami

od 35,00 zł

Tłumaczenie przysięgłe ? inne niż wymienione poniżej

1125 znaków ze spacjami (jednostka ustawowa)

od 45,00 zł

Odpis skrócony aktu urodzenia

cały dokument

40,65 zł

Odpis zupełny aktu urodzenia

cały dokument

85,37 zł

Odpis skrócony aktu małżeństwa

cały dokument

50,41 zł

Odpis zupełny aktu małżeństwa

cały dokument

85,37 zł

Decyzja o wpisaniu zagranicznego aktu urodzenia do akt USC

cały dokument

100,00 zł

Zaświadczenie USC ? brak przeciwwskazań do małżeństwa za granicą

cały dokument

50,41 zł

Dyplom ukończenia studiów (bez suplementu)

cały dokument

50,41 zł

Świadectwo ukończenia liceum / Matura na starym wzorze

cały dokument

121,95 zł

Świadectwo dojrzałości

cały dokument

36,59 zł

Świadectwo ukończenia klasy szkoły podstawowej

cały dokument

121,95 zł

Świadectwo ukończenia klasy gimnazjum

cały dokument

85,37 zł

Matura (bez suplementu)

cały dokument

100,00 zł

Dyplom lekarza

cały dokument

100,00 zł

PIT-36

cały dokument

451,22 zł

PIT-37

cały dokument

378,05 zł

PIT/O

cały dokument

139,84 zł

VAT?5UE

cały dokument

85,37 zł

Zaświadczenie płatnika VAT

cały dokument

40,65 zł

Zaświadczenie o numerze REGON

cały dokument

60,98 zł

KRS ? Zaświadczenie o dokonaniu wpisu

cały dokument

36,59 zł

PUP ? zaświadczenie dla osoby bezrobotnej

cały dokument

36,59 zł

Dowód rejestracyjny / Permiso de circulación ? wzór europejski

cały dokument

44,72 zł

Akt chrztu

cały dokument

40,65 zł

Zaświadczenie o niekaralności

cały dokument

60,98 zł

Apostille

cały dokument

36,59 zł

ANGIELSKI > POLSKI
Tłumaczenie

Jednostka

Cena

Teksty zwykłe i specjalistyczne(z weryfikacją i edycją) ? bez pieczątki tłumacza przysięgłego

1600 znaków ze spacjami

od 35,00 zł

Tłumaczenie przysięgłe ? inne niż wymienione poniżej

1125 znaków ze spacjami (jednostka ustawowa)

od 45,00 zł

druk P60

cały dokument

85,00 zł

druk V963

cały dokument

85,00 zł

brytyjski dowód rejestracyjny samochodu V5C DVLA

cały dokument

od 120,00 zł

akt ślubu USA

cały dokument

od 60,00 zł

akt urodzenia, Kanada

cały dokument

od 60,00 zł

akt urodzenia pełny, Wielka Brytania

cały dokument

od 85,00 zł

akt ślubu, Wielka Brytania

cały dokument

od 85,00 zł

Dowód rejestracyjny z USA

cały dokument

od 90,00 zł

NIEMIECKI > POLSKI
Tłumaczenie

Jednostka

Cena

Teksty zwykłe i specjalistyczne(z weryfikacją i edycją) ? bez pieczątki tłumacza przysięgłego

1600 znaków ze spacjami

od 35,00 zł

Tłumaczenie przysięgłe ? inne niż wymienione poniżej

1125 znaków ze spacjami (jednostka ustawowa)

od 45,00 zł

dowód rejestracyjny

cały dokument

od 50,00 zł

faktura

cały dokument

od 50,00 zł

Akt zgonu - Austria

cały dokument

80,00

Akt zgonu - Niemcy

cały dokument

od 45,00

Akt urodzenia

cały dokument

od 45,00

Akt małżeństwa - Niemcy

cały dokument

od 45,00

Wypis z księgi rodzinnej - Niemcy

cały dokument

150,00

Dokument chrztu

cały dokument

45,00

Świadectwo szkolne Niemcy

cały dokument

od 45,00

Dowód osobisty niemiecki

cały dokument

80,00

FRANCUSKI > POLSKI
Tłumaczenie

Jednostka

Cena

Teksty zwykłe i specjalistyczne(z weryfikacją i edycją) ? bez pieczątki tłumacza przysięgłego

1600 znaków ze spacjami

od 35,00 zł

Tłumaczenie przysięgłe ? inne niż wymienione poniżej

1125 znaków ze spacjami (jednostka ustawowa)

od 45,00 zł

dowód rejestracyjny

cały dokument

od 70,00 zł

faktura

cały dokument

od 50,00 zł

HISZPAŃSKI > POLSKI
Tłumaczenie

Jednostka

Cena

Teksty zwykłe i specjalistyczne(z weryfikacją i edycją) ? bez pieczątki tłumacza przysięgłego

1600 znaków ze spacjami

od 35,00 zł

Tłumaczenie przysięgłe ? inne niż wymienione poniżej

1125 znaków ze spacjami (jednostka ustawowa)

od 45,00 zł

Dowód rejestracyjny / Permiso de circulación ? wzór europejski

cały dokument

40,65 zł

Dowód rejestracyjny / Permiso de circulación ? poprzedni formularz

cały dokument

60,16 zł

Przeglądy techniczne / Tarjeta ITV

cały dokument

85,37 zł

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu ? Solicitud de baja

cały dokument

85,37 zł

Akt małżeństwa, Hiszpania ? nowy model formularza, z kodami w nawiasach (1-1-1)

cały dokument

85,37 zł

Akt małżeństwa, Hiszpania ? stary model formularza, wypełniony odręcznie, bez adnotacji o rozwodzie i separacji

cały dokument

100 zł

Akt urodzenia, Hiszpania ? nowy model formularza, z kodami w nawiasach (1-1-1)

cały dokument

85,37 zł

Akt urodzenia, Hiszpania ? stary model formularza, wypełniony odręcznie

cały dokument

100 zł

Zaświadczenie potwierdzające życie i stan cywilny osoby / Fe de Vida y Estado

cały dokument

50,41 zł

Zaświadczenie o chrzcie

cały dokument

85,37 zł

Poświadczenie konkubinatu / Ratificacion de la Pareja de Hecho

cały dokument

50,41 zł

Karta zameldowania / Volante de empadronamiento

cały dokument

85,37 zł

Certificado de la condición de sujeto pasivo IVA

cały dokument

50,41 zł

Zaświadczenie o niekaralności / Registro de penados

cały dokument

60,98 zł

Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej (Comunicación de Tarjeta Acreditativa NIF)

cały dokument

85,37 zł

Zaświadczenie o rezydencji podatkowej w hiszpanii, umowa dwustronna (Residencia Fiscal en Espa?a. Convenio)

cały dokument

85,37 zł

Apostille

cały dokument

36,59 zł

Zaświadczenie o niezaleganiu ? Seguridad Social

cały dokument

100 zł

Zaświadczenie o niezaleganiu ? Agencia Tributaria

cały dokument

85,37 zł

INNE
Tłumaczenie

Jednostka

Cena

Teksty zwykłe i specjalistyczne(z weryfikacją i edycją) ? bez pieczątki tłumacza przysięgłego

1600 znaków ze spacjami

od 35,00 zł

Tłumaczenie przysięgłe

1125 znaków ze spacjami (jednostka ustawowa)

od 45,00 zł

Jak zlecić i odebrać tłumaczenie?

Skorzystaj z danych kontaktowych.
Tłumaczenia uwierzytelnione zawsze wysyłamy listem poleconym priorytetowym lub kurierem.
Tłumaczenie uwierzytelnione można zlecić korzystając z emaila lub faksu, a oryginał należy wtedy okazać przy odbiorze bądź wysłać pocztą.Kontakt

E-mail: kontynent@tlumaczeniakontynent.pl
Skype: hiszpanskiego.com
Tel. komórkowy: 48 501 175 273
Tel. stacjonarny: 48 61 625 68 09
Fax: 48 61 625 68 39
Biuro: Biuro Tłumaczeń KONTYNENT,
Galeria Arkada – lokal u216 IIp., ul.Obornicka 229, 60-650 Poznań (mapa dojazdu)

Kontynent - biuro tłumaczeń Poznań